Kledingactie

Van 2008 tot en met 2016 werd elk voorjaar door Dorcas een landelijk kledingactie georganiseerd voor de allerarmsten. Tegenwoordig bepalen de depots en vrijwilligers zelf wanneer ze een kledingactie willen houden. Op diverse locaties in het land zamelen vrijwilligers kleding, schoenen en huishoudlinnen.

Dorcas Depot Arnhem houdt elk jaar twee kledingacties nl. in het voorjaar (april) en in het najaar (oktober). Tijdens de kledingacties kan de kleding persoonlijk worden ingeleverd en is er tijd voor een gesprek onder het genot van koffie en thee. Op deze manier is er gelegenheid tot ontmoeting en het stellen van vragen.

Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. We moedigen mensen aan om met hun talenten aan de slag te gaan en we helpen hen die te ontwikkelen. Het is een werkwijze die erop gericht is dat men op eigen benen kan staan en een eigen inkomen kan verdienen zonder afhankelijk te blijven. Dat versterkt het gevoel van eigenwaarde maar zorgt ook voor een kansrijke leefomgeving waarin mensen en gemeenschappen tot bloei komen.

Voor de meest kwetsbaren, zoals ouderen en mensen met een beperking, richten we sociale vangnetten op. We mobiliseren anderen in de gemeenschap om naar hen om te zien en ze te helpen. Alles wordt dan lokaal gedragen en niet meer in afhankelijkheid van Dorcas. Zo is hulp gegarandeerd –ook naar de toekomst toe– en is men opgenomen in de gemeenschap. Doordat we hiermee de eenzaamheid bestrijden en de zelfredzaamheid vergroten, groeit de eigenwaarde van de mensen om wie het gaat.

 

Wat gebeurt er met de kleding die ik aan Dorcas geef?

Om dit belangrijke en levensveranderende werk mogelijk te maken is de kledinginzameling voor Dorcas heel belangrijk. De ingezamelde kleding gaat naar zorgvuldig geselecteerde organisaties die ervoor zorgen dat uw kleding een ‘tweede leven’ krijgt en terecht komt bij mensen die uw kleding goed kunnen gebruiken. Dorcas ontvangt hiervoor een vergoeding. Deze vergoeding komt rechtstreeks ten goede aan de projecten van Dorcas. Op deze manier helpt uw kleding niet één persoon, maar draagt u op meerdere manieren bij aan blijvende verandering in het leven van anderen.

Kledingactie