Over Dorcas

Dorcas Depot Arnhem is onderdeel van Dorcas, een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.

Wij verlangen ernaar dat mensen en gemeenschappen tot hun recht komen en bloeien. Wij zien armoede, uitsluiting en crisis, en de mensonwaardige gevolgen daarvan. Daar leggen wij ons niet bij neer. Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Zo volgen wij Jezus Christus na.

Onze werkwijze hebben we vastgelegd in onze Theory of Change. Deze werkwijze beschrijft hoe we blijvende verandering bewerkstelligen in levens van mensen, in gemeenschappen en in de samenleving. Wij geloven in het potentieel dat God aan mensen gegeven heeft. 

We werken binnen vier werkterreinen aan een betere toekomst voor de gemeenschap.  

Noodhulp: We geloven dat mensen die getroffen zijn door een ramp, crisis of oorlogssituatie snel en doeltreffend geholpen moeten worden met basisbehoeften zoals eten, drinken en onderdak. We ondersteunen hen op zo’n manier dat ze zo snel mogelijk hun oude leven op kunnen pakken.

Weerbare en veerkrachtige mensen en gemeenschappen: We geloven in een weerbare samenleving waarin mensen zelfs in tijden van crises of rampen dapper staande blijven. We zorgen er samen met de betrokkenen voor dat er voor heel de gemeenschap basisvoorzieningen zijn. Zo kunnen mensen veerkrachtig handelen in en na tijden van crises. Samen met hen zien we verdere rampen of crises te voorkomen. 

Ondernemende mensen en gemeenschappen: We geloven dat kwetsbare mensen en gemeenschappen de potentie hebben om zelf en zelfstandig voor hun inkomen te zorgen. We moedigen mensen aan om met hun talenten aan de slag te gaan en we helpen hen die te ontwikkelen. We beïnvloeden lokale en nationale overheden zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen in de samenleving. 

Veilige en zorgzame mensen en gemeenschappen: We geloven in een samenleving die oog heeft voor de meest kwetsbaren, zoals ouderen, mensen met een beperking en minderheden. Samen bouwen we aan sociale vangnetten waarbij mensen omzien naar elkaar, elkaar accepteren en elkaar de zorg geven die ze nodig hebben.